Liefde

Echte liefde is in staat zijn om alleen te zijn.
“Je kan in diepe liefde zijn en toch alleen. In feite kun je uitsluitend alleen zijn als je in diepe liefde bent. De diepte van de liefde creëert een oceaan om je heen, een diepe oceaan, en jij wordt een eiland, volkomen alleen. Ja, de oceaan laat steeds haar golven op jouw oever vallen, maar hoe harder de oceaan haar golven op jouw oever stort, hoe meer je geïntegreerd, geaard en in je centrum bent.

Liefde is alleen maar waardevol omdat het je alleen-zijn geeft. Het geeft je genoeg ruimte om op jezelf te zijn.
Maar je hebt een idee over liefde; dat idee geeft problemen – niet liefde op zich, maar het idee. Het idee dat als je verliefd bent, je in je minnaar verdwijnt, je lost in elkaar op. Ja, er zijn momenten van versmelting – maar dit is de schoonheid van het leven en alles wat existentieel is: op hetzelfde moment dat geliefden in elkaar oplossen, worden zij heel bewust en alert. Dat oplossen is niet een soort dronkenschap, dat oplossen is niet onbewust. Het geeft hoger bewustzijn, het brengt grotere bewustwording teweeg. Aan de ene kant zijn ze opgelost – aan de andere kant zien ze voor het eerst hun totale schoonheid in het alleen-zijn. De ander definieert hen, hun alleen-zijn; zij definiëren de ander. En ze zijn elkaar dankbaar. Het is vanwege de ander dat ze zichzelf hebben kunnen zien; de ander is een spiegel geworden waarin zij worden weerspiegeld. Geliefden zijn spiegels voor elkaar. Liefde maakt je bewust van je oorspronkelijke gezicht.

Het lijkt daarom erg tegenstrijdig, paradoxaal, als er gesteld wordt: ‘Liefde brengt alleen-zijn teweeg.’ Je dacht de hele tijd dat liefde verbondenheid teweeg brengt. Ik zeg niet dat het geen verbondenheid teweeg brengt, maar tenzij je alleen bent kun je niet samen zijn. Wie zal er samen zijn? Twee mensen zijn er nodig om samen te zijn, twee onafhankelijke mensen zijn er nodig om samen te zijn. Een samen-zijn zal rijk zijn, oneindig rijk, als beiden volkomen onafhankelijk zijn. Als ze afhankelijk van elkaar zijn, is het geen samen-zijn – het is een ketening, het is een onderwerping.

Als ze afhankelijk van elkaar zijn, bezitterig, zich aan elkaar vast klampen, als ze elkaar niet toestaan om alleen te zijn, als ze elkaar niet genoeg ruimte laten om te groeien, dan zijn ze vijanden, geen geliefden; ze maken elkaar kapot, ze helpen elkaar niet om hun ziel, hun wezen te vinden. Wat voor liefde is dit? Het zou gewoon angst kunnen zijn om alleen te zijn; vandaar dat ze zich aan elkaar vast klampen. Maar echte liefde kent geen angst. Echte liefde is in staat zijn om alleen te zijn, volkomen alleen en vanuit dat alleen-zijn groeit een samen-zijn.”
Osho, The Dhammapada: The Way of the Buddha, Vol. 2, Talk #4

Osho Alleen Zijn Liefde

Liefde

https://www.facebook.com/redtabletalk/videos/2174148442809253/

Red Table Talk

Red Table Talk van Jada Pinkett Smith samen met haar moeder Adrienne en dochter Willow is een format met openhartige gesprekken. Iedere aflevering wordt iemand uitgenodigd verdiepen ze zich in een onderwerp waar veelal niet veel over gesproken wordt: depressie, scheiding, geweld, opvoeden van kinderen. Aan de Red Table wordt steeds alleen gesproken uit eigen ervaring.

De aflevering met Will Smith vind ik geweldig. Het laat de achterkant van hun relatie zien en Jada en Will vertellen heel open hoe zwaar het op momenten is geweest en hoe ze daarmee omgingen. Het mooiste deel is wanneer ze vertellen dat wanneer ze zich geraakt voelen, getriggerd zijn, ze een soort code hebben afgesproken waarop ze weten dat op een later moment verder praten. Dit doen ze omdat ze er zich bewust van zijn dat ze anders dingen kunnen zeggen vanuit pijn die moeilijk terug te draaien zijn. Heel inspirerend!

www.facebook.com/redtabletalk

We Are Man Enough

We Are Man Enough is een serie afleveringen waarin onder leiding van Justin Baldoni een aantal mannen het gesprek aangaat over hoe het is om man te zijn. Wat zijn de verwachtingen, ervaringen en rollen waar je als man tegenaan loopt? Bijvoorbeeld altijd sterk moeten zijn, de kar moeten trekken.
De eerste aflevering gaat over ‘Waarom praten mannen niet?’

Het zijn ietwat filosofische gesprekken, waarbij het met name interessant wordt als de mannen uit eigen ervaring delen.

www.facebook.com/WeAreManEnough


We Are Man Enough

https://www.facebook.com/WeAreManEnough/videos/2120099644897835/
Bewust Man Zijn1

Bewust Man Zijn is een boek om helderder inzicht te krijgen in hoe mannen in elkaar zitten. Het bespreekt aan de hand van 12 hoofdstukken thema’s die inzicht geven in hoe over het algemeen een man omgaat met dingen en hoe je als man je eigen potentieel kunt ontwikkelen. Interessante onderwerpen zoals dat een man ervan houdt om gebeurtenissen alleen te verteren en verwerken, in tegenstelling tot sommige vrouwen die graag hun gevoelens en emoties uitvoerig willen bespreken. En dat een man graag wil helpen wanneer je een man een probleem voorhoudt, maar dat een oplossing niet altijd de vraag is van degene die het probleem voorlegt. Het boek maakt je bewust en biedt tips voor mannen en vrouwen. Hoe boek is daarom ook heel leuk voor vrouwen te lezen hoe zij hun mannen en/of jongens beter kunnen begrijpen en steunen.

Verslaafd aan Liefde

Genuine Love and Attachment

Jan Geurtz – Bevrijd door Liefde: Verliefdheid

Unknown Lama

Woede en de afstand tot het hart
Een Hindu heilige die de rivier Ganges in India bezocht om een bad te nemen stuitte op een aantal familieleden die ruzie hadden en tegen elkaar aan het schreeuwen waren. Hij keek naar zijn discipel, lachte en zei: “Waarom schreeuwen mensen tegen elkaar als ze boos zijn?”
De discipel dacht even na en zei: “Omdat we onze kalmte verliezen”.
“Maar waarom zou je tegen iemand schreeuwen die pal naast je staat? Je kan precies hetzelfde zeggen op een heel andere, zachtere manier” zei de heilige.
De discipel kwam met een aantal antwoorden, maar met geen van hen was de heilige tevreden. Uiteindelijk zei de heilige: “Wanneer twee mensen boos op elkaar zijn komt er een enorme afstand tussen beiden harten. Om die afstand te overbruggen, en elkaar te kunnen verstaan, moeten ze schreeuwen. Hoe bozer men is des te groter de afstand tussen hen wordt en hoe harder ze dus moeten schreeuwen om elkaar te kunnen verstaan.
Wat gebeurt er als twee mensen verliefd zijn? Die schreeuwen niet tegen elkaar, die praten zachtjes, omdat hun harten dicht bij elkaar liggen. Er is geen afstand tussen hen, of deze is heel erg klein”.
De heilige ging verder: “Wat gebeurt er als deze twee mensen intens van elkaar houden? Dan praten ze niet meer, ze gaan fluisteren. En uiteindelijk fluisteren ze ook niet meer, maar is alleen een blik al voldoende, zo dicht liggen hun harten bij elkaar, er is geen afstand meer. Dit is wat er gebeurt als twee mensen intens van elkaar houden”.
Hij keerde zich tot zijn discipel en zei: “Dus als je boos bent en met iemand in de clinch ligt zorg er dan voor dat er geen afstand tussen jullie harten komt. Zeg geen woorden tegen elkaar die de afstand bevordert, anders zal er een dag komen dat de afstand zo groot is dat je het pad niet meer ziet om terug te keren”.
Unknown Lama

Jan Geurtz – Bevrijd door Liefde: Ego

Byron Katie: Relaties en Liefde

Thich Nhat Hanh Over alleen maar Luisteren

HEB IK JOU WEL ECHT LIEF?
uit | Dáár is liefde | Aart van Wijk | 2014

Ik hou heel veel van jou
althans dat vond ik lange tijd
maar is dat wel echt zo?

de laatste tijd stel ik mijzelf
een aantal wezenlijke vragen

gun ik jou alles wat jou blij maakt?
kan ik jou alle ruimte laten?
alle vrijheid geven?

wat … als jij een jaar weg wilt zonder mij?
wat … als jij óók een ander wilt liefhebben?
hoe groot is mijn hart dan?

kan ik jou vanuit mijn grote hart
dan alle vreugde en plezier wensen
om jou na die tijd weer met enorm
veel liefde in mijn armen en in mijn
geopende hart te sluiten?

mijn liefde voor jou is groot
maar mijn eigen wensen,
grenzen, behoeftes en ego
zijn misschien wel even groot?

misschien maakt mijn liefde
voor jou wel deel uit van de
behoeftes van mijn ego?

misschien kan ik jou enkel liefhebben
en vrijlaten, indien en voor zover
jij binnen de wensen en grenzen
van mijn nodig hebbende ego blijft?

dat ik daarom boos word als jij je
buiten de grenzen van mijn ego begeeft?

maar is dat dan wel liefde?
of is dat ego vermomd als liefde?

waar houdt liefde op en begint ego?
waar overlappen zij elkaar?

liefde zelf eist toch niks
heeft toch niks nodig
claimt niks, verlangt niks?

liefde zelf wordt
nimmer boos … zij straalt
enkel in haar eigen licht

toch?

wat in mij wordt er eigenlijk
boos als jij vanuit eigenliefde
kiest voor wat jij nodig hebt
en voor wat jou blij maakt?

als er enkel liefde is tussen
jou en mij, en als ik werkelijk
van alles in jou hou, word ik
toch juist blij als jij iets doet
wat jou vreugde geeft, zelfs als
ik geen deel uitmaak van die
vreugde?

dat is toch echte liefde?
en al het andere is toch ego?

of moet jij van mijn ego een
gehoorzamende kloon zijn van
mijn verlangens, projecties,
conditioneringen, kaders en
andere innerlijke tekorten?

dat ik jou enkel liefheb
indien en voor zover jij
mij geen pijn doet?

is dat wel volwassen?

neem ik dan wel mijn
verantwoordelijkheid?

dump ik mijn eigen
onvermogen om wérkelijk
lief te hebben dan niet bij
jou, waardoor ik jou onvrij
en vleugellam maak?

als jij mij bot afwijst, is het
misschien nog wel logisch
dat mijn ego opspeelt

en als jij telkens enkel en
alleen voor jouw eigen geneugtes
gaat, en mij aan mijn lot over laat,
is het eveneens begrijpelijk dat ik
daar op een gegeven moment
genoeg van heb

maar als jij mij vanuit een
liefdevolle, empathische
verbinding duidelijk maakt
dat jij nu even voor jouw
eigen behoeftes kiest,
dat die behoeftes geen
afwijzing van mij betekenen,
en dat jouw liefde voor mij
onverminderd groot is,
is er voor mij eigenlijk geen
reden om boos of verdrietig
te worden

kortom, als jij mij permanent
koestert en liefhebt in de
veiligheid van onze liefde,
ook als jij niet bij mij bent

dan dien ik gewoon op eigen
benen te staan, zoals ik dat
óók deed voordat ik jou
leerde kennen

dan dien ik mijzelf alle liefde
te geven die ik nodig heb
op de momenten dat jij
niet bij mij bent

en als jij mij vanuit jouw
geopende hart ook alle ruimte
en vrijheid geeft die ik fijn
vind en nodig heb, dan is
dat toch juist een prachtige
uiting van liefde?

jouw liefde is dan in verbinding
met alles in mij, dus laat mij
dan ook met alles in jou in
verbinding zijn en blijven

… liefdevol, zacht, begripvol …

dan laten wij elkaar vanuit
die liefdevolle verbinding los
gunnen elkaar vanuit onze
geopende harten al het mooie
fijne en liefdevolle … om een
tijd later weer in liefde samen
te komen en samen te smelten

liefde is verbinding
als er verbinding is
is er liefde
en als er liefde is
is er verbinding

dan zijn wij liefde
dan zijn wij verbonden

dus eigenlijk vraag ik je
enkel om écht in verbinding
met mij te zijn … deel alsjeblieft
wat er in jou leeft … waar je staat
wat je nodig hebt, ook van mij
waar je blij van wordt, of verdrietig
inspiratie en weerstand ervaart

en laat mij ook voelen dat je om
mij geeft … dat je interesse hebt
in mijn harts- en zielezaken …dat je
mij waardeert, liefhebt en bemint
en dat jij het fijn vindt om met
enige regelmaat met mij
en heel dichtbij mij
in mijn armen te zijn

als ik die verbinding voel en ervaar,
lieverd, is alles goed en OK voor mij

dan kan ik je alles geven
dan kan ik je alles gunnen
dan kan ik je loslaten
dan kan ik je wérkelijk liefhebben

omdat ik dan weet, voel en ervaar
dat wij in de liefde verbonden zijn

De Therapie die Compassie genoemd wordt. Over seks, liefde en compassie.

Ik heb u eens horen zeggen “Alleen Compassie is therapeutisch. Wilt u alstublieft over compassie spreken?”
Osho:”Ja, alleen compassie is therapeutisch – want alles wat ziek is in de mens komt door gebrek aan liefde. Alles wat mis is met de mens is op de een of andere manier verbonden met liefde. Hij is niet instaat geweest om lief te hebben, of hij is niet in staat geweest liefde te ontvangen. Hij is niet in staat geweest om zijn wezen te delen. Dat is de ellende. Dat geeft allerlei innerlijke complexen.

Deze wonden van binnen kunnen op vele manieren naar buiten komen: ze kunnen leiden tot lichamelijke ziekten – maar diep van binnen lijdt de mens door gebrek aan liefde. Net zoals voedsel nodig is voor het lichaam, zo is liefde nodig voor de ziel. Het lichaam kan niet overleven zonder voedsel, en de ziel kan niet overleven zonder liefde. In feite, zonder liefde wordt de ziel nooit geboren – er is geen sprake van overleven.
Je denkt zomaar dat je een ziel hebt; je gelooft dat je een ziel hebt, vanwege de angst voor de dood. Maar dat kun je alleen weten als je hebt liefgehad. Alleen in liefde kan men het gevoel krijgen dat men meer is dan het lichaam en de geest.

Daarom zeg ik dat compassie therapeutisch is. Wat is compassie? Compassie is de puurste vorm van liefde. Seks is de laagste vorm, compassie de hoogste vorm van liefde. In seks is het kontakt vooral lichamelijk, in compassie is het kontakt vooral spiritueel. In liefde zijn compassie en seks vermengd, het lichamelijke en spirituele zijn vermengd. Liefde zit tussen seks en compassie in.

Je kunt compassie ook gebed noemen. Je kunt compassie ook meditatie noemen. De hoogste vorm van energie is compassie. Het woord compassie is prachtig. De helft is passie — op de een of andere manier is passie zo zuiver geworden dat het niet langer passie is, maar compassie is geworden.

In seks, gebruik je de ander, je verlaagt de ander tot een middel, je verlaagt de ander tot een ding. Daarom voel je je in een seksuele relatie schuldig. Die schuld heeft niets te maken met godsdienstige regels, die schuld ligt dieper dan godsdienstige regels. In een seksuele relatie voel je je zo wie zo schuldig. Je voelt je schuldig omdat je een menselijk wezen reduceert tot een ding, tot een gebruiksvoorwerp, dat je gebruikt en weggooit.

Daardoor voel je ook een soort verbondenheid in seks, want jij wordt ook gereduceerd tot een ding. En wanneer je een ding bent, verdwijnt je vrijheid, want je vrijheid bestaat alleen als je een persoon bent. Hoe meer je een persoon bent, hoe vrijer je bent, hoe meer je een ding bent hoe minder vrij je bent. Het meubilair in je kamer is niet vrij. Als je de kamer op slot laat en je komt na vele jaren terug, zal het meubilair op dezelfde plaats staan, op dezelfde manier, het zal zich niet op een andere manier opstellen. Het heeft geen vrijheid. Maar als je een mens in de kamer achterlaat, zul je hem niet hetzelfde terugvinden – niet eens de volgende dag, niet eens het volgende moment. Je kunt dezelfde mens niet terugvinden.

Oude Heraclitus zei: Je kunt niet twee keer in dezelfde rivier stappen. Je kunt dezelfde man niet tegenkomen. Het is niet mogelijke dezelfde man twee keer te ontmoeten, want de man is als een rivier, voortdurend stromend. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. De toekomst blijft open. Voor een ding is de toekomst gesloten. Een rots zal een rots blijven, zal een rots blijven. Hij heeft geen mogelijkheid om te groeien. Hij kan niet veranderen, hij kan zich niet ontwikkelen Een mens blijft nooit dezelfde. Misschien valt hij terug, misschien gaat hij vooruit, misschien gaat hij naar de hel, misschien gaat hij naar de hemel, maar hij blijft nooit dezelfde. Hij blijft bewegen in verschillende richtingen.
Wanneer je een seksuele relatie met iemand hebt, heb je die persoon gereduceerd tot een ding. En door hem te maken tot een ding heb je ook jezelf tot een ding gereduceerd, want het is een wederzijds compromis, zo van “ik heb jou toegestaan mij tot een ding te maken, jij hebt mij toegestaan jou tot een ding te maken. Ik sta je toe mij te gebruiken, jij staat mij toe jou te gebruiken. We gebruiken elkaar. We zijn allebei dingen geworden.”

Daarom… kijk naar twee geliefden: wanneer ze nog niet samenwonen; de romance is nog springlevend, de wittebroodsweken zijn nog niet om en je ziet deze mensen vol van leven, klaar om te exploderen – klaar om te exploderen in het onbekende. En kijk dan naar een getrouwd stel, de man en de vrouw, en je ziet twee dode dingen; twee graven, naast elkaar – en ze elkaar helpen om dood te blijven, dwingen elkaar om dood te blijven. Dat is het voortdurende konflikt van getrouwd zijn. Niemand wil worden gereduceerd tot een ding!

Seks is de laagste vorm van de “X”-energie. Als je religieus bent, noem het “God”, als je wetenschappelijk bent, noem het “X”. Deze X -energie, kan liefde worden. Wanneer het liefde wordt, dan begin je de andere persoon te respekteren. Ja, soms gebruik je de andere persoon, maar daar voel je dankbaarheid voor. Je zegt nooit ‘dank je’ tegen een ding. Wanneer je verliefd bent op een vrouw en je vrijt met haar dan zeg je ‘dank je’.

Wanneer je vrijt met je vrouw, heb je ooit ‘dank je’ gezegd? Nee, je neemt het als vanzelfsprekend aan. Heeft je vrouw ooit ‘dank je’ tegen je gezegd? Misschien, lang geleden, kun je je een tijd herinneren dat je nog niet besloten had, je was aan het uitproberen, aan het hof maken, elkaar aan het verleiden – misschien toen. Maar toen je eenmaal bent gaan samenwonen, heeft ze wel eens ‘dank je’ voor iets gezegd? Je hebt zoveel dingen voor haar gedaan, zij heeft zoveel dingen voor jou gedaan, jullie leven beiden voor elkaar, maar de dankbaarheid is verdwenen.
In liefde is dankbaarheid, een diepe dankbaarheid. Je weet dat de ander geen ding is. Je weet dat de ander groots is, een persoonlijkheid, een ziel, een individualiteit. In liefde geef je de ander totale vrijheid. Natuurlijk je geeft en je neemt, het is een geven en nemen relatie, maar met respect.

In seks is het een geven en nemen zonder respect. In compassie, geef je alleen. Er is nergens in je geest een idee om iets terug te krijgen, je deelt gewoon. Niet dat er niets terugkomt! Duizendvoudig komt het terug, maar dat komt vanzelf, het is een natuurlijke consequentie. Er wordt niet naar verlangd.

Als je in liefde iets geeft, blijf je diep van binnen verwachten dat je er iets voor terugkrijgt. Als je er niets voor terugkrijgt, voel je teleurstelling. Je mag het niet zeggen, maar op allerlei manieren laat je merken dat je moppert, dat je het gevoel hebt dat je belazerd bent. Liefde lijkt een subtiele overeenkomst te zijn.
In compassie geef je zomaar. In liefde ben je dankbaar omdat de ander je iets gegeven heeft. In compassie ben je dankbaar dat de ander iets van je heeft aangenomen, ben je dankbaar dat de ander je niet heeft afgewezen. Je was gekomen met de energie om te geven, je was gekomen om veel bloemen te delen, en de ander heeft het je toegestaan, de ander kon het ontvangen. Je bent dankbaar omdat de ander kon ontvangen.

Compassie is de hoogste vorm van liefde. Er wordt heel veel teruggegeven – miljoenen malen, zeg ik – maar daar gaat het niet om, daar doe je het niet voor. Als er niets terugkomt, wordt er niet geklaagd. Als er iets terugkomt ben je heel verbaasd. Het is ongelooflijk als je iets terugkrijgt. Als je niets terugkrijgt is er geen probleem – je had nooit je hart aan iemand gegeven om er je voordeel mee te doen. Je strooit gewoon uit omdat je zoveel hebt. Je hebt zoveel, dat je het als een last ervaart als je het niet kunt uitstrooien. Net als een wolk vol met regenwater moet regenen. En de volgende keer als je een wolk ziet, kijk er stil naar, en wanneer de wolk heeft geregend en de aarde heeft de regen opgenomen, zul je altijd horen dat de wolk tegen de aarde zegt “Dank je”. De aarde hielp de wolk zich te ontlasten.
Wanneer een bloem heeft gebloeid, moet het z’n geur delen met de winden. Dat is natuurlijk! Het geen overeenkomst, het is geen zakelijke afspraak, het is gewoon natuurlijk. De bloem is vol met geur – wat kan het doen? Als de bloem de geur bij zichzelf houdt, zal hij zich heel gespannen voelen, in grote nood. De grootste nood in het leven is wanneer je je niet kunt uiten, wanneer je niet kunt communiseren, wanneer je niet kunt delen. De armste mens is degene die niets heeft te delen, of die iets heeft, maar de mogelijkheid, de kunst om te delen is kwijtgeraakt; dan is die mens arm.

De seksuele mens is arm. De liefdevolle mens is daarmee vergeleken rijker. De mens van compassie is de rijkste, hij is op de top van de wereld. Hij is niet gebonden, heeft geen belemmeringen. Hij geeft gewoon en vervolgt z’n weg. Hij wacht niet eens of je ‘dank je’ zegt. Met grote liefde deelt hij z’n energie. Dat is wat ik therapeutisch noem.
Boeddha zei vaak tegen z’n discipelen, “Wees na iedere meditatie liefdevol – onmiddellijk – want terwijl je mediteert, groeit de liefde, het hart raakt vol. Voel na iedere meditatie compassie voor de hele wereld zodat je je liefde deelt en je de energie vrij laat in de atmosfeer en die energie kan worden gebruikt door anderen.”
Ik wil dat graag tegen jullie zeggen. Wees liefdevol terwijl je na iedere meditatie, feestviert. Voel dat je energie uitstroomt en mensen helpt, op wat voor manier ze het ook nodig hebben. Strooi het uit! Je zult onbezwaard zijn, je zult ontspannen zijn, je zult je heel kalm en rustig voelen, en de vibraties die je uitzendt zullen veel mensen helpen. Eindig je meditaties altijd met compassie.

En compassie is onvoorwaardelijk. Je kunt niet alleen compassie voelen voor degenen die vriendelijk voor je zijn, alleen voor degenen die met je verbonden zijn. Compassie is alomvattend… van binnen uit alomvattend. Als je dus geen compassie kunt voelen voor je buurman, vergeet dan maar alles over meditatie, want het heeft niets te maken met een bepaald iemand. Het heeft iets te maken met jou innerlijke toestand. Wees onvoorwaardelijk liefdevol, ongestuurd, zonder adres. Dan wordt je een helende kracht in deze wereld van ellende.”
Osho, A Sudden Clash of Thunder