Visie

Light Through Trees

Het leven is één. Wij zijn met elkaar en met alles om ons heen verbonden. Het leven is van nature prachtig en zorgeloos. Oude manieren van denken en hardnekkige geloofsovertuigingen maken dat we een andere werkelijkheid creëren en ervaren.

Het leven biedt oneindig creatief potentieel, de mens is van nature een creatief wezen. Kijk om je heen en zie overal de wil tot leven te komen, uiting te geven. Om tot haar oorsprong te komen heeft de mens als vanzelfsprekend in zichzelf de mogelijkheid om haar creatieve natuur weer te ont-dekken, te ont-wikkelen.

Het is mijn geloof dat de wereld in transitie is naar een plek waarin we ervaren dat we verbonden zijn. Waar de mens weer in harmonie met de natuur gaat samenleven en zich realiseert dat zij onderdeel van de natuur is.

Waar ruimte is voor alles en iedereen. 
En alles en iedereen kan groeien.